Мимо София

Сдружение за подпомагане при международно осиновяване-Клон-„МИМО”-СОФИЯ е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел  с решение на Софийски градски съд под № 10857 по фирмено дело № 11035/2003г. за осъществяване на дейност в обществена полза. Сдружението е клон на чуждестранно юридическо лице със седалище и адрес в Испания, гр. Мадрид.

Сдружението е акредитирана организация за посредничество при международно осиновяване с разрешение № 191/10.07.2020 г. издадено от министъра на правосъдието на Република България за осъществяване на посредничество за Испания

 

Разрешение от Министерство на правосъдието на Република България за извършване на дейност.

Екип

>